LOPD: Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i els dominis j3b3.com, theriteil.com, econotics.com, franquicies.cat pertanyen a J3B3 ECONOMICS, SL, amb domicili al Passeig Joan Carles I, 12, El Masnou, Barcelona,telèfon +34 935407807, correu electrònic info@j3b3.com i NIF B66175928.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de J3B3 Economics, S.L o de terceres persones amb qui J3B3 Economics, S.L ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. J3B3 Economics, S.L difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de comunicar els productes i serveis que ofereix l’empresa i també per comercialitzar estudis i publicacions que tinguin l’autoria de J3B3 Economics, S.L. J3B3 Economics, S.L adverteix que tots aquests elements i referències(amb especial consideració els estudis i publicacions que s'hi puguin descarregar gratuïtament o amb sistema de pagament) únicament poden ser utilitzats amb finalitat informativa i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de J3B3 Economics, S.L

L'usuari d'aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. J3B3 Economics, S.L no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.j3b3.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. J3B3 Economics, S.L no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

J3B3 Economics, S.L declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. J3B3 Economics, S.L no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per J3B3 Economics, S.L

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), J3B3 Economics, S.L informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per J3B3 Economics, S.L, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de J3B3 Economics, S.L amb la finalitat de disposar d'una base de dades per a la realització d'estudis i enquestes.

Així mateix, J3B3 Economics, S.L informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: Pg. Joan Carles I, 12, 08320 El Masnou, BARCELONA.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a J3B3 Economics, S.L, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que J3B3 Economics, S.Lté el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Autorització per enllaçar amb j3b3.com

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.